Training: Personal Coaching voor de embedded Software/Systeem Architect


De architect heeft zijn sporen verdiend vanuit de techniek. Oorspronkelijk actief als een technisch specialist met een smalle maar diepe gedetailleerde kennis van 1 of meerdere onderwerpen, is hij meer en meer de technische breedte in gegroeid. Van technisch specialist naar technisch generalist. Door zijn degelijke kennis van de technische materie heeft hij onwillekeurig een positie verworven in zijn organisatie. Als architect neem je echter een positie in die niet meer alleen raakvlakken heeft naar de techniek, maar ook richting marketing, sales, management, productie, logistiek, service en maintenance. Met alle kennis, en alle relaties met deze stakeholders heeft de architect een cruciale rol met een grote technische verantwoordelijkheid, niet alleen voor de korte maar ook voor de langere termijn.
Middels de training "Personal Coaching" wordt de architect in staat gesteld zijn eigen leerdoelen op zijn groeipad te realiseren binnen een door hem vast te stellen tijdvak. Deze leerdoelen worden gedurende de intake helder, concreet meetbaar en realiseerbaar gemaakt. Dit is het fundament of het "formele contract" voor het verdere coachingstraject. Het is de verantwoordelijkheid van de gecoachte om de leerdoelen aan te dragen en de verantwoordelijkheid van de coach om ze samen met de gecoachte te concretiseren. Na de intake wordt een plan opgesteld waarlangs de architect zijn leerdoelen zal verwezenlijken binnen de in het plan gestelde, realistische termijn. De realisatie vindt plaats onder begeleiding van de coach.

Neem contact met ons op voor verdere informatie!

home: www.task-switch.nl