Diensten

 

Task Switch B.V. biedt diensten varierend van coaching tot projectmanagement op gebied van processen en organisatie tot techniek.

 

Task Switch B.V. heeft ruim meer dan 30 jaar ervaring opgebouwd in de technische en embedded automatisering.

 

Coaching

Coaching van architecten, projectmanagers, projectleiders, teamleiders, software designers, ontwikkelaars en testers. De gehanteerde aanpak is even eenvoudig als doeltreffend. Samen met de gecoachte stelt de coach van Task Switch B.V. een programma of plan op, om het realiseren van de coachingsdoelen te waarborgen. De insteek die hierbij gevolgd wordt is dat de gecoachte aangeeft wat hij of zij wil bereiken. Dit geeft een hoge mate van commitment van de gecoachte om ook daadwerkelijk te werken aan het realiseren van de doelen. Voorwaarde is wel dat de gecoachte een hoge mate van drive en ambitie heeft om de gestelde doelen te bereiken. De coach van Task Switch B.V. heeft zowel een brede technische ervaring, alsook veel expertise in het begeleiden van medewerkers. Dit stelt hem in staat om zeer snel te schakelen naar de ervaringswereld van de gecoachte. Dit leidt tot een hoge klikfactor wat het coachingsresultaat ten goede komt.

 

Systeem Architectuur & Roadmapping

Invulling van een rol als software of systeem architect voor een of meerdere projecten op interim basis, vanaf projectstart tot en met projecteinde, of over meerdere projecten heen. Een goede architectuur is bepalend voor het succesvol laten zijn van een project of product enerzijds, en draagt anderzijds bij aan de benefits voor de business - niet alleen op de korte - maar juist ook op de langere termijn.

 

 

Architectuur Assessments

Naast de hiervoor genoemde improvement workshops is de Task Switch B.V. consultant vanwege zijn brede technische ervaring uitstekend in staat een assessment uit te voeren op een bestaande systeem of software architectuur. Typisch wordt tijdens een dergelijk assessment de architectuur tegen het licht van de niet functionele requirements van een project gehouden. Dit geeft een project tijdens de specificatie fase extra feedback over de geschiktheid van gemaakte architectuurkeuzes plus uiteraard waar mogelijk aanbevelingen om verdere verbeteringen aan te brengen. Ook het begeleiden van het aanbrengen van de verbeteringen kan door de Task Switch B.V. consultant uitgevoerd worden. 

 

Improvement Workshops

Faciliteren van improvement workshops. Doelstelling van een improvement workshop is om expliciet de goed verlopende zaken te benadrukken en daarnaast de onderwerpen binnen een project te adresseren die nog beter kunnen. De Task Switch B.V. consultant zal hiertoe middels een of meerdere interviews een plan van aanpak opstellen. Het faciliteren en leiden van de workshop zal door de Task Switch B.V. consultant uitgevoerd worden. De resultaten van de workshop worden uitgewerkt en gepresenteerd tezamen met aanbevelingen aan het management en naar keuze aan het projectteam. Ook bestaat de mogelijkheid het invoeren van verbeterpunten of aanbevelingen door een consultant te laten begeleiden. Uiteraard kunnen hierover garantieafspraken gemaakt worden.

Improvement workshops vinden typisch gedurende de looptijd van een project plaats. Het resultaat zal een extra boost voor het project betekenen. Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid de workshop bij de afsluiting van een project als een evaluatie uit te voeren.

 

Project Management

Leiden van een of meerdere projecten op interim basis of vanaf projectstart tot en met projecteinde. Management van multidisciplinaire projecten voor de professionele productenmarkt of consumentenproductenmarkt. Aansturen van software ontwikkelteams. De projectmanager of teamleider van Task Switch B.V. heeft een brede ervaring op gebied van technische software ontwikkeling en aansturen van technische teams. Inzet kan op interim- of parttime basis, of voor de duur van een heel project.

 

 

home: www.task-switch.nl